Zájemce o účast na Grabmasters 2018 žádáme o řádné vyplnění přihlašovacího formuláře. V případě, že splňujete některou z kvalifikačních podmínek, prosíme o její zaškrtnutí.

Po přezkoumání vaší přihlášky budete buď zařazeni přímo do startovního pole na webu Grabmasters a zároveň i do seznamu přihlášených na federačním serveru nebo budete zařazeni na seznam zájemců, kterými bude po skončení rezervační doby doplňováno stratovní pole.

V seznamu zájemců budou zájemci řazeni chronologicky podle data a času vyplnění přihlášky a v tomto pořadí budou také zařazování do startovního pole. Odesláním přihlášky hráč vyjadřuje svůj souhlas se zveřejněním jakýchkoliv audio či video záznamů, historek, příběhů a fotografií pořízených v areálu hřiště v době konání turnaje a zároveň to, že jeho zdravotní stav odpovídá nárokům čtyřdenního turnaje a že do turnaje nastupuje na vlastní nebezpečí.

Každá přihláška, která bude vložena na web Grabmasters bude obratem potvrzena zasláním zprávy na mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Pokud vám potvrzení nepřijde do 24 hodin, prosím, kontaktujte nás na adrese tomca@grabmasters.cz. Potvrzující mail neznamená přijetí do turnaje, nýbrž pouze úspěšné doručení přihlášky. O přijetí do turnaje budete informování dalším mailem. Osobní data, která jsou součástí tohoto formuláře slouží výhradně pro komunikaci mezi vedením Grabmasters a hráči.

Vyplněním přihlášky souhlasíte s jejich využitím pro účely Grabmasters.Registrace Grabmasters 2018


+420
Grabmasters 2018 - všechna práva vyhrazena